Палягчаем жыцце
беларусаў за мяжой
Do Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Edukacji i Nauki

Zbieranie podpisów na rzecz możliwości nauczania języka białoruskiego w polskich szkołach

Na czym polega problem?
Obecnie języka białoruskiego w polskich szkołach mogą uczyć się tylko przedstawiciele białoruskiej mniejszości narodowej, te dzieci, których ojcowie mają polskie obywatelstwo i uważają się za Białorusinów. Obecnie w Polsce mieszka ponad sto tysięcy Białorusinów z uregulowanym statusem prawnym. Na przyznanie obywatelstwa trzeba jednak poczekać jeszcze kilka lat. Przez te wszystkie lata ich dzieci są zachęcane do nauki ojczystego języka, historii i kultury.

Ruch Białoruskiej Solidarności, Rada Koordynacyjna proponują,

aby języka białoruskiego mogli uczyć się nie tylko Białorusini — obywatele Polscy, ale także wszystkich Białorusinów, którzy mieszkają na terytorium Polski i mają status prawny (karta pobytu, pobyt, status rezydenta, zezwolenie na pobyt, obywatelstwo).
Jak można to zrobić?
Zmianą w polskiej ustawie "O mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o językach regionalnych". Ustawa (art. 19) mówi, że język mniejszości narodowej to język tradycyjnie używany na terytorium danego państwa przez obywateli tego państwa stanowiących mniej liczną grupę etniczną niż inne narody posługujące się tym językiem

Ruch Białoruskiej Solidarności, Rada Koordynacyjna proponują zmienić ustawę, aby brzmiała:

"Język mniejszości to język tradycyjnie wykorzystywany na terytorium danego państwa przez obywateli i osoby mieszkające na terytorium Polski i posiadające status prawny (karta pobytu, kartę pobytu, status rezydenta, status obywatela), które stanowią mniej liczną grupę niż inne narody zamieszkujące kraj".

Dlaczego jest to ważne?

  • Obywatelstwo polskie można uzyskać dopiero po dziesięciu latach życia na terytorium Polski. W tym czasie może nastąpić zmiana białoruskiej kultury, języka i tożsamości Białorusinów.

  • Zmiana prawa może wpłynąć na Białorusinów za granicą, aby nie zapominali o swoich korzeniach

  • Wraz z wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie pogarsza się sytuacja z językiem białoruskim

Zbieranie podpisów na rzecz możliwości nauczania języka białoruskiego w polskich szkołach

Narodowość
Zgoda na otrzymywanie newslettera e-mail z informacjami zwrotnymi:
*Klikając, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu zarejestrowania mojego głosu w zbiórce podpisów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem Twoich danych jest Ruch Białoruskiej Solidarności z siedzibą w Warszawie Hoża 41, lok.2